Cụm máy nén dàn ngưng bitzer giải nhiệt gió

 

Cụm máy giải nhiệt gió tiêu chuẩn của máy nén dàn ngưng bitzer gồm:


01 máy nén pít tông bán kín (Semi-Hermetic - Motor 230VD/380..420VY/3/50Hz, 440..480VY/3/60Hz) hoặc kiểu hở (open type - không kèm theo motor) có điện trở sưởi dầu với đầy đủ van hút - nén và thiết bị bảo vệ gắn trên tấm đế sắt, kết nối đường ống nén đến 01 dàn ngưng giải nhiệt gió có bảo vệ lồng quạt, đường lỏng về bình chứa cao áp có van chặn đường lỏng đầu ra, đường ống và các thiết bị phụ đường cấp dịch. 

Cụm máy giải nhiệt nước tiêu chuẩn của máy nén dàn ngưng bitzer bao gồm:


01 Máy Nén piston bán kín (semi-hermetic - motor 230VD/380..420VY/3/50Hz, 440..480VY/3/60Hz) có điện trở sưởi dầu với đầy đủ van hút - nén và thiết bị bảo vệ gắn trên bình ngưng giải nhiệt nước (hoặc bình ngưng giải nhiệt nước biển –“B”), kết nối đường ống nén đến dàn ngưng (đồng thời là bình chứa), van chặn đường lỏng đầu ra, đường ống và các thiết bị phụ đường cấp dịch. 

Một số hình ảnh thi công thực tế: 

 

Cum-may-nen-dan-ngung-bitzer-KT01.jpg
Hình 1: 
Cụm máy nén dàn ngưng bitzer - Công ty KT
Cum-may-nen-dan-ngung-bitzer-KT02.jpg
Hình 2: 
Cụm máy nén dàn ngưng bitzer thi công bởi KT
Cum-may-nen-dan-ngung-bitzer-KT06.JPG
Hình 3: 
Cụm máy nén dàn ngưng bitzer - KT